- เทลส์รันเนอร์เอ็กตร้าเปิดแล้ววันนี้ !!
- สมัครใหม่แจก 300 พ้อยต์ แจก ธอส ฟรี 365 วัน ^^
- TR x10 Exp x10 Pet 1000/1 เซิฟเวอร์สมบูรณ์ ไม่เวอร์ ไม่เส้น :D
- windows 10 ยังไม่สามารถเล่นได้
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info
- รอการอัพเดทแก้ไขจากทีมงาน ExtraRunner.info